Další šablony pro LaTeX

Protokoly do praktik

Šablona pro protokoly do praktik pro LaTeX, která obsahuje FYKOSí makra pro snadnou sazbu čísel s jednotkami.

Archiv obsahuje balíček tpikalek-base, ve kterém je definován styl dokumentu a načteny další balíčky (včetně přiloženého fkssugar FYKOSích maker). Překládá se soubor Protokol.tex pomocí XeLaTeXu.

Stažení a instalace

Aktuální verze šablony pro sazbu protokolů z praktik pro LaTeXStáhněte si aktuální verzi (20. 10. 2014)

Po rozbalení archivu přeložte soubor Protokol.tex pomocí XeLaTeX. Výstupem by mělo být PDF s protokolem.