Závěrečné práce VUT

Zde je šablona pro psaní závěrečných prací, která z velké části odpovídá požadavkům na závěrečné práce na Vysokém učení technickém v Brně (vždy si však raději ověřte, že fakulta či ústav nemají vlastní šablonu, kterou vyžadují). Je založena na oficiální šabloně dostupné v informačním systému školy, avšak obsahuje některé důležité změny, díky kterým je sazba závěrečné práce jednodušší a samotná práce vypadá lépe.

Některé podstatné změny oproti oficiální šabloně:

 • pro překlad se používá XeLaTeX
 • obsahuje šablonu pro Biblatex, která generuje citace odpovídající normě ISO 690
 • integruje FYKOSí makra pro snadnou sazbu čísel s jednotkami
 • upravený vzhled (zejména nadpisy, záhlaví stran)
 • možnost přidávání poznámek pro autora na okraj dokumentu, zobrazení názvu odkazů a další
 • překlad pomocí Makefile (včetně automatického stahování referencí z programu Zotero s rozšířením BBT, generováním grafů z programu gnuplot a obrázků z programu IPE)

Pomocí této šablony byla vytvořena moje bakalářská práce i diplomová práce.

Stažení a instalace

Aktuální verze šablony pro sazbu závěrečných prací VUTStáhněte si aktuální verzi

Po rozbalení archivu přeložte soubor Text.tex pomocí XeLaTeX. Pro úspěšné přeložení je třeba mít nainstalované některé balíky. Uživatelé Windows používající MiKTeX budou o jejich instalaci požádání (instalaci tedy povolte), uživatelé Linuxu jistě vědí, jak příslušné balíky nainstalovat.

Po prvním překladu můžete vygenerovat seznam použité literatury pomocí Biber, což je nutné opakovat po každé změně seznamu použité literatury a též po změně citací v textu (seznam použité literatury se automaticky seřadí podle pořadí citování).

Nakonec znovu dvakrát (aby se správně vygenerovaly odkazy na obrázky a tabulky a také obsah) přeložte pomocí XeLaTeX.

Pokud překlad funguje, můžete v souboru Práce.tex změnit typ práce, abstrakt apod. a začít psát vlastní text práce.

Překlad můžete provést také jednoduše spuštěním make.

Verze

v2.8 (8. 6. 2018)
 • verze použitá pro moji diplomovou práci
 • nová podoba titulní strany a desek
 • detekce nepoužitých odkazů na obrázky, tabulky, rovnice a literaturu
 • přepsán styl pro Biblatex (lépe odpovídá normě ISO 690, obsahuje více druhů dokumentů)
 • možnost zapnutí poznámek na okraj, čísel řádků, názvů odkazů a dalších informací, které by měly usnadnit psaní práce
 • přidán Makefile (včetně generování grafů z programu gnuplot a obrázků z programu IPE)
v1.0 (1. 8. 2014)