Práce

Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii

Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii: Bílé interferenční signály, u kterých byla využita poloha měřicího zrcadla vypočítaná z laserových interferenčních signálů. Vzdálenost mezi interferenčními proužky je úměrná grupovému indexu lomu vzduchu.Moje diplomová práce na téma Analýza a ověření metody měření indexu lomu vzduchu pro laserovou interferometrii vznikla v akademickém roce 2015/2016 na Ústavu přístrojové techniky AV ČR pod vedením Ing. Zdeňka Buchty, Ph.D., a byla úspěšně obhájena na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT.

Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence

Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence: Příklad měřeného povrchu (křemíkový wafer s vyleptanými strukturami).Moje bakalářská práce na téma Analýza profilu povrchů pomocí interferometrie nízké koherence vznikla v akademickém roce 2013/2014 na Ústavu přístrojové techniky AV ČR pod vedením Ing. Zdeňka Buchty, Ph.D., a byla úspěšně obhájena na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT.

(více)

Stavba amatérské difúzní mlžné komory

Stavba amatérské difúzní mlžné komory: Postavená difúzní mlžná komora.Tato práce na téma Stavba amatérské difúzní mlžné komory vznikla ve školním roce 2010/2011 (při studiu posledního ročníku na Gymnáziu Boskovice) jako Středoškolská odborná činnost a umístila se na 1. místě v celostátním kole v oboru fyzika. Inspirací pro tuto práci byla moje účast na Týdnu vědy na Jaderce.

(více)