Stavba amatérské difúzní mlžné komory

Středoškolská odborná činnost

Stavba amatérské difúzní mlžné komory: Postavená difúzní mlžná komora.Tato práce na téma Stavba amatérské difúzní mlžné komory vznikla ve školním roce 2010/2011 (při studiu posledního ročníku na Gymnáziu Boskovice) jako Středoškolská odborná činnost a umístila se na 1. místě v celostátním kole v oboru fyzika. Inspirací pro tuto práci byla moje účast na Týdnu vědy na Jaderce.

Abstrakt

Stavba amatérské difúzní mlžné komory: Měření teploty dna postavené mlžné komory pomocí termokamery.Práce se zabývá obecně mlžnou komorou, jejími typy, vlastnostmi a možnostmi pozorování. Zejména se zaobírá domácí stavbou amatérské difúzní mlžné komory. Rozebírá možnosti, jak komoru v domácích podmínkách pomocí běžně dostupných materiálů a nástrojů postavit, jakými způsoby je možné ji chladit, osvětlit a napájet (vyžaduje-li to použitý typ chlazení, vytápění nebo osvětlení). Popisuje stavbu difúzní mlžné komory chlazené dvojicí peltierových článků napájených upraveným počítačovým zdrojem a osvětlené pomocí LED a snaží se reprodukovat zachycené dráhy nabitých částic. Zkoumá též všeobecné povědomí lidí o mlžné komoře pomocí dotazníku.

Stavba amatérské difúzní mlžné komory: Stopy dvou části alfa zachycené v postavené mlžné komoře.

Ke stažení

Text práceText práce

PrezentacePrezentace

Zdrojové soubory textu práce

Zdrojové soubory textu práce
pro pdfLaTeX, gnuplot (grafy), IPE (obrázky)